Blog

Adjective: Definition, Rules and Examples of Adjectives in English Grammar

Sıfat: İngilizce Dilbilgisinde Sıfatların Tanımı, Kuralları ve Örnekleri

İngilizce sıfatlar! Sıfat nedir? Sıfat birçok cümlenin önemli bir parçasıdır ve tüm dillerde kullanılır, ancak İngilizce’deki önemi nedir? Bu makalede, bir sıfatın tam olarak ne olduğuna ve cümle içinde nasıl işlediğine bakacağız.

What Is An Adjective? (Sıfat Nedir?

Sıfat nedir? En basit ifadeyle, sıfat bir isim tanımlamak için kullanılan bir kelimedir. Bu kelimeler bir cümleye daha açıklayıcı bir tat katlayabilir. Örneğin, bir ağacı tanımlamak için aşağıdaki çizgiboyunca bir şey söyleyebilirsiniz, “Bu bir ağaçtır.” Eğer cümleye bir sıfat eklerseniz, “Büyük bir ağaçtır” veya “Büyük, yapraklı bir ağaçtır” gibi bir şey söyleyerek açıklamaya çalıştığınız şeyin daha net bir resmini verirsiniz. Kalın kelimeler sıfatlardır ve dinleyicinin konuşulan nesneyi daha iyi anlamasını sağlar.

Ancak, sıfatlar sadece bir nesneyi tanımlamak zorunda değildir, onlar da somut olmayan bir şeyi tanımlamak için kullanılabilir. Bunun iyi bir örneği, birinin kişiliği hakkında konuşmak için sıfatların kullanılmasıdır. “Babam zeki bir adam” gibi bir şey söyleyebilirsin.

Sıfatlar görsel yönleri, tat, koku, ses ve duygusal ya da fiziksel olmayan özellikleri anlatarak duyulara hitap etmek için harika bir yoldur.

Genel olarak, sıfat kişi, yer, şey veya fikir gibi bir isim veya zamir açıklayan bir kelimedir. Sıfat, konuşmanın hem konuşmada hem de yazılı olarak neredeyse otomatik olarak kullandıkları yaygın bir konuşma parçasıdır.

Sıfat Örnekleri:

İngilizce Sıfatlar sonlara göre tanımlanabilir. Ortak sıfat sonları aşağıdaki gibidir:

 • -able/-ible: güvenilir, ulaşılabilir, saf, yetenekli, okunaksız, mantıklı, dikkat çekici, korkunç
 • -al: yıllık, fonksiyonel, bireysel, mantıksal, temel
 • -ful: korkunç, neşeli, şüpheli, sadık, güçlü
 • -ic: müthiş, kübik, manik, rustik
 • -ive: yoğun, adaptif, çekici, küçümseyici, yaratıcı, ikna edici
 • -az: şüphesiz, sonsuz, korkusuz, çaresiz, evsiz, nefessiz, dikkatsiz, asılsız, huzursuz
 • -ous: maceracı, ünlü, cömert, cesur, tehlikeli, muazzam, muhteşem
 • hot
 • dark
 • smart
 • cool
 • common
 • complete
 • large
 • deep
 • thin
 • far
 • atractive
 • great
 • doutful
 • cold
 • crowded
 • careless
 • noisy        
 • quiet
 • real
 • pink
 • silent
 • simple
 • strange
 • generous
 • wide
 • young

İngilizce Sıfat Türleri

(Types of Adjectives in English)

Şimdi cümlelerinizi renklendirmek için kullanılabilecek farklı sıfat türlerine bakacağız. Aşağıda gösterildiği gibi iki ana sıfat türü vardır.

 • Açıklayıcı sıfatlar isim kalitesini açıklar. Aslında, açıklayıcı sıfatlar atıf sıfatlar veya yüklem sıfatlar olabilir.
 • Süre, Sınırlayıcı sıfatlar açıklanan isim sınırı. Aşağıdaki gibi sınırlayıcı sıfatlar dokuz türü vardır:
  • Kesin & Süresiz Makaleler (Definite & Indefinite Articles)
  • İyelik Sıfatları (Possessive Adjectives)
  • Gösterici Sıfatlar(Demonstrative Adjectives)
  • Belirsiz Sıfatlar(Indefinite Adjectives)
  • Sorgulayıcı Sıfatlar(Interrogative Adjectives)
  • Kardinal Sıfatları (Cardinal Adjectives)
  • Ordinal Sıfatlar (Ordinal Adjectives)
  • Uygun Sıfatlar (Proper Adjectives)
  • Sıfat olarak kullanılan İsimler (Nouns used as Adjectives)

İyelik Sıfatları (Possessive Adjectives)

İyelik sıfatları sahiplik veya sahiplik göstermek için kullanılır.

 • İyelik sıfatları benimsenin, onun , onun, bizimonların. İyelik sıfatları bir isim(saçı)veya bir sıfat + isim(yeni saçı)önce ortaya çıkar.
 • İyelik sıfatlarının tekil veya çoğul yoktur. Onlar hem tekil hem de çoğul adlar(onun topuonun topları)ile kullanılır.

Burada özne zamirleri ve onların sahiplik sıfatları listesi:

 • I – benim (I – my)
 • Siz – sizin (You – your)
 • O – onun (He – his)
 • O – onu (She – her)
 • Bu – onun (It – its)
 • Biz – bizim (We – our)
 • Onlar – onların They – their)

Bu gönderiyi paylaş