Etiket - Comparative ve Superlative

Comparative ve Superlative

Comparative ve superlative, İngilizce'de sıfatların karşılaştırılmasında kullanılan iki yapıdır. Comparative, iki şey arasındaki farkı ifade etmek için kullanılır. Yapısı "more + sıfat (uzun sıfatlar)" veya "sıfat + -er (tek heceli sıfatlar)" şeklindedir. Örnekler: He is more intelligent than his brother. (O, kardeşinden daha akıllı.)She is taller than me. (O, benden daha uzun.) Superlative ise en üstün olanı belirtmek için kullanılır. Yapısı "the most + sıfat (uzun sıfatlar)" veya "sıfat + -est (tek heceli sıfatlar)" şeklindedir. Örnekler: She is the most intelligent person in her...