İngilizce seviye testinin önemi?

İngilizce kursumuz nitelikleri – A1,A2,B1,B2ve C2 Proficiency gibi – adayların becerilerinin dört dil becerisinin tamamında derinlemesine bir değerlendirmesini yapmayı amaçlıyor. Burada – dinleme, konuşma, okuma ve yazma – özel yetenek seviyelerini hedefler. Bu derste, bir testte tüm dil becerilerini kapsayan çok seviyeli sınavlardan farklıdırlar.

İngilizce seviye testinin önemi, hem öğretme hem de öğrenme için ve yüksek öğrenim, istihdam vb. İçin en iyi başvuru sahiplerinin seçilmesinde çeşitli faydalar sağlar.

Testteki bütün sorular belirli seviyelere odaklandıklarından, adayların dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin daha derin ve kesin kanıtlarını sağlar. Bu da, dili etkili bir şekilde anlama ve kullanma yeteneklerinin daha ayrıntılı bir resmini sunar.

Öğrenme hedeflerini yeniden şekillendirin.

İngilizce seviye testi, dil öğrenme müfredatını yapılandırmayı kolaylaştırır ve K-12 eğitiminde veya yetişkin öğrenciler için öğrenciye net hedefler verir; çünkü farklı ilginizce sınav seviyeleri, bir öğrencinin dil yolculuğu boyunca ulaştığı kilometre taşları olarak işlev görebilir. .

Bir öğretmenin perspektifinden bakıldığında, seviyeye dayalı bir sınava hazırlamak daha kolaydır, çünkü müfredatın amaçları daha tanımlıdır ve bir sınıftaki öğrenen yeteneğindeki farklılıklar potansiyel olarak daha küçüktür.