Blog

Comparative ve Superlative

Comparative ve superlative, İngilizce’de sıfatların karşılaştırılmasında kullanılan iki yapıdır.

Comparative, iki şey arasındaki farkı ifade etmek için kullanılır. Yapısı “more + sıfat (uzun sıfatlar)” veya “sıfat + -er (tek heceli sıfatlar)” şeklindedir. Örnekler:

  • He is more intelligent than his brother. (O, kardeşinden daha akıllı.)
  • She is taller than me. (O, benden daha uzun.)

Superlative ise en üstün olanı belirtmek için kullanılır. Yapısı “the most + sıfat (uzun sıfatlar)” veya “sıfat + -est (tek heceli sıfatlar)” şeklindedir. Örnekler:

  • She is the most intelligent person in her family. (Ailesinde en akıllı kişi o.)
  • It is the tallest building in the city. (Şehirdeki en yüksek bina o.)

Ayrıca, bazı sıfatlar irregular (düzensiz) bir şekilde karşılaştırılır:

  • Good – Better – The best (İyi – Daha iyi – En iyi)
  • Bad – Worse – The worst (Kötü – Daha kötü – En kötü)
  • Far – Farther/Further – The farthest/furthest (Uzak – Daha uzak – En uzak)

Örnekler:

  • Her English is better than mine. (Onun İngilizcesi benimkinden daha iyi.)
  • This is the worst day of my life. (Bu hayatımın en kötü günü.)
  • New York is farther/further from Los Angeles than San Francisco. (New York, San Francisco’dan Los Angeles’a daha uzak.)

En kolay gramer kolay dil kursunda öğrenilir. detaylar için 0507 245 93 57 – 0530 101 43 94

Bu gönderiyi paylaş