Etiket - İngilizce Bileşik Zamanlı Fiiller

İngilizce Bileşik Zamanlı Fiiller

Bileşik zamanlı fiiller, bir ana fiilin yardımcı fiillerle birlikte kullanılmasıyla oluşan zaman çeşitleridir. İngilizce'de en sık kullanılan bileşik zamanlı fiiller şunlardır: Present perfect tense: "have/has + past participle" (şimdiki zaman tamamlanmış zaman) Örnek: I have eaten breakfast.Past perfect tense: "had + past participle" (geçmiş zaman tamamlanmış zaman) Örnek: She had finished her homework before dinner.Future perfect tense: "will have + past participle" (gelecek zaman tamamlanmış zaman) Örnek: By next year, I will have graduated from university.Present perfect continuous tense: "have/has been...