Blog

İngilizce Alfabe Telaffuz

İngilizce Alfabe / İngiliz Alfabesi (English Alphabet)

İngiliz alfabesi / İngilizce alfabe, 5 tanesi sesli (vowels), 21 tanesi sessiz (consultants) harf olmak üzere toplam 26 harften oluşur. İngiliz alfabesi, A harfiyle başlar, Z harfi ile biter.

İngilizce Harfler ve Okunuşları

İngiliz alfabesindeki harfler ve okunuşları aşağıda verilmiştir. Sesli harfler kırmızı renkle gösterilmiştir.

İngilizce Harfler ve Okunuşları Tablosu

Harf Okunuşu
A a ey /ei/
B b bi /biː/
C c si /siː/
D d di /diː/
E e i /iː/
F f ef /ɛf/
G g ci: /dʒiː/
H h eyç /eɪtʃ/
I i ay /aɪ/
J j cey /dʒeɪ/
K k key /kei/
L l el /ɛl/
M m em /ɛm/
N n en /ɛn/
O o ou /oʊ/
P p pi: /piː/
Q q kiu /kjuː/
R r ar: /ɑr/
S s es /ɛs/
T t ti /tiː/
U u yu /juː/
V v vi: /viː/
W w dabılyu /ˈdʌbəljuː/
X x eks /ɛks/
Y y vay /wai/
Z z zed /zɛd/ zee /ziː/

İngilizce alfabeyi öğrenmek neden önemli?

  • Türk alfabesinde olmayıp, İngiliz alfabesinde olan harfler: W, X, Q
    Türk alfabesinde olup, İngiliz alfabesinde olmayan harfler: Ç, Ş, Ğ, Ü, Ö
  •  İngilizce alfabede küçük harflerde “ı” yoktur, “i” vardır. Ayrıca, İngilizce’de büyük “İ” yoktur. “İ”nin büyük yazılışı daima “I”dır.

Bu gönderiyi paylaş