Blog

Simple Past Tense (Geçmiş Zaman)

ozelkolaydilkursu olarak, ingilizce öğrenen ve öğreten binlerce kişiye eğitim hizmeti sunuyor. Sitemizde Türkçe anlatımlı gramer konuları, her konudan sonra onlarca quiz ve sınav, her seviyeden aktiviteli okuma parçaları, dinleme aktiviteleri, yazma aktiviteleri, yds, kpds, sbs, toefl ve toeic gibi sınavlara hazırlık, her seviyeden kelime öğrenme programı, sınavlara hazırlananlar için sınav kelimeleri öğrenim programı, ingilizce kurslar, online eğitim ile ilgili makaleler, yurtdışı eğitim bilgileri sunuyor.

Simple Past Tense asıl olarak geçmişteki olayları anlatmak için kullanılır. Aşağıda bu zamanın olumlu, olumsuz ve soru şekillerinin yapılışlarıyla ilgili tabloyu inceleyiniz.
  
SIMPLE PAST TENSE ÖRNEK TABLO                                                  
 

  (+)  OLUMLU CÜMLE  (-)  OLUMSUZ CÜMLE  (?) SORU CÜMLESİ
 I played (Oynadım)I didn’t play (Oynamadım)Did I play? (Oynadım mı?)
 You played (Oynadın) You didn’t play (Oynamadın)Did you play? (Oynadın mı?)
He played (Oynadı)He didn’t play (Oynamadı)Did he play? (Oynadı mı?)
She played (Oynadı)She didn’t play  (Oynamadı)Did she play? (Oynadı mı?) 
It played (Oynadı)It didn’t play  (Oynamadı)Did it play? (Oynadı mı?)
We played (Oynadık)We didn’t play (Oynamadık)Did we play? (Oynadık mı?)
They played (Oynadılar)They didn’t play (Oynamadılar)Did they play? (Oynadılar mı?)

DİKKAT! Olumlu cümlelerde herhangi bir yardımcı fiil gelmez ve fiilin ikinci hali kullanılır. Olumsuz ve soru cümlelerinde did veya didn’t yardımcı fiili kullanılır ve fiil yalın haliyle kalır.

 (+) I visited my uncle yesterday. (Dün amcamı ziyaret ettim)
      (Bu cümle olumludur ve görüldüğü gibi fiilin ikinci hali kullanılmıştır.)
 
 (-) I didn’t visit my uncle yesterday. (Dün amcamı ziyaret etmedim.)
      (Bu cümle olumsuzdur ve didn’t yardımcı fiili kullanıldığı için fiil yalın haliyle gelmiştir.)
 
 (?) Did I visit my uncle yesterday.  (Dün amcamı ziyaret ettim mi?)
      (Bu cümle soru cümlesidir ve “did” yardımcı fiili geldiği için fiil yine yalın haliyle kullanılmıştır.)

SIMPLE PAST TENSE YAPISI

► Olumlu Cümleler

Simple Past Tense olumlu cümlelerininde,özneden sonra V2 ( Fiillerin 2. halleri) kullanılır. Fillerin ikinci halleriyle ilgili aşağıda bilgi verilecektir.

– I watched TV last night. (Dün gece televizyon seyrettim.)

– The rain stopped a few minutes ago. (Yağmur birkaç dakika önce durdu.)

– Mary came home very late last night. (Mary dün gece eve çok geç geldi.)

– Last year I traveled to England. (Geçen yıl İngiltere’ye seyahat ettim.)

– John studied hard all year. (John tüm yıl çok sıkı çalıştı.)


► Olumsuz Cümleler

Simple Past Tense olumsuz cümlelerinde, özneden sonra didn’t yardımcı fiili ve fiillerin yalın halleri( V1) kullanılır. V2 sadece olumlu cümlelerde kullanılır.

– I didn’t go to a movie last night. I stayed at home. (Dün gece sinemaya gitmedim. Evde kaldım.)

– Nick didn’t come to school yesterday. (Jane dün okula gelmedi.)

– We didn’t have breakfast this morning. (Bu sabah kahvaltı yapmadık.)

– I went to a movie yesterday but I didn’t enjoy it. (Dün bir filme gittim ama beğenmedim.)

– It didn’t snow yesterday.  (Dün kar yağmadı.)


► Soru Cümleleri

Soru cümleleri yaparken , did yardımcı fiili özneden önce (cümle başında) kullanılır. Fiil yalın halde (V1) kullanılır.

– Did you sleep well last night? (Dün gece iyi uyudun mu?)

– Did you see the postman this morning? (Bu sabah postacıyı gördün mü?)

– Did Julie have a good time at the party yesterday? (Juile dün partide iyi vakit geçirdi mi?)

– Did you make your own dinner last night. (Dün gece akşam yemeğini sen mi yaptın?)

– Did they understand the question? (Soruyu anladılar mı?)

SIMPLE PAST TENSE KULLANIMLAR
 

► USE 1 Completed Action in the Past (Geçmişte tamamlanmış eylemler)
 
We use the Simple Past to express the idea that an action started and finished at a specific time in the past. Sometimes the speaker may not actually mention the specific time, but they do have one specific time in mind.
 
(Simple Past Tense geçmişte belirli bir zamanda başlamış ve bitmiş eylemler için kullanılır. Bazen konuşan kişi tam olarak bir zaman belirtmeyebilir, ama mutlaka cümlede bir geçmiş zaman fikri vardır.)
 
 EXAMPLES
 
– I saw a movie yesterday. (Dün bir film seyrettim.)
 
– I didn’t see a movie yesterday. (Dün bir film seyretmedim.)
 
– Last year, I traveled to Italy. (Geçen yıl İtalya’ya seyahat ettim.)
 
– Last year, I didn’t travel to Italy. (Geçen yıl İtalya’ya seyahat etmedim.)
 
– She washed her hands. (Ellerini yıkadı)
 
 She didn’t wash her hands. (Ellerini yıkamadı)

REGULAR AND IRREGULAR VERBS (Düzenli ve düzensiz fiiller)
 
► İngilizce’de fiiller düzenli ve düzensiz olarak ikiye ayrılır. Düzenli fiilleri geçmiş hale çevirmek için, filler sondaki hecelerine göre -d, -ed ya da -ied takılarını almaktadır. Örneğin: 

move – moved 
watch – watched 
study – studied

Aşağıda -ed takısının getirilmesiyle ilgili kurallar verilmiştir.

KURAL 1 :
 Bir sesli harf ve ardından e harfi geliyorsa, -d takısı eklenir.

dance – danced
erase – erased
place – placed

KURAL 2: Bir sesli harf ve ardından bir sessiz harf geliyorsa, sondaki sessiz harf iki kere yazılır ve -ed takısı eklenir.

plan – planned
stop – stopped


DİKKAT: w ve x harfleri iki kere yazılmaz.

snow –  snowed
fix – fixed


KURAL 3: İki sesli harf ve ardından sessiz harf gelirse -ed takısı eklenir, son harf iki kere yazılmaz.

rain – rained
need – needed

KURAL 4:  Son iki harf sessiz olursa -ed takısı eklenir, son harf iki kere yazılmaz.

help – helped
add – added

KURAL 5 : Kelimenin sonunda bir sessiz harf ve arkasından -y harfi gelirse, -y harfi atılır ve kelimenin sonuna -ied eklenir.  

Worry – worried
Reply – replied

KURAL 6 : Kelimenin sonunda bir sesli harf ve arkasından -y harfi gelirse, -ied değil-ed takısı getirilir.

play – played
stay – stayed

ÖNEMLİ NOT : Düzenli fiiller en yaygın olarak -ed takısı alarak ikinci hale gelirler. İngilizce öğrenen bir kimsenin sadece bu kuralı bilmesi yeterlidir.
  

Düzensiz fiilleri tekrar tekrar okuyarak öğrenmek zordur. Bu yüzden bol bol kitap okuyup, dinleme egzersizleri yaparsanız, bir süre sonra zaten tüm fiilleri öğrendiğinizi farkedersiniz. Düzensiz fiil tablosu, bir sonraki derste verilmektedir. 

İngilizce özel ders konusunda ücretsiz danışmanlık almak isterseniz lütfen arayınız. 0507 245 93 57


 

Bu gönderiyi paylaş