Blog

İngilizce Zamirler – To Be Fiili

İngilizce Zamirler i Öğrenmeye Hoş Geldiniz gençlerin ve yetişkinlerin İngilizcelerini uygulamalarına yardımcı olmak için birçok ücretsiz çevrimiçi etkinliğimiz var. Uygulama yapmak istediğiniz beceriyi ve sizin için uygun olan seviyeyi seçin.

 

ingilizce zamirler

To Be Nedir?

Am Is Are Konu Anlatımı

“to be nedir?” ve “am, is are konu anlatımı” detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Şu ana ait bilgi içeren ve İçerisinde fiil olmayan cümleler “to be” yardımcı fiili ile birlikte kullanılır.

To Be Nedir? İngilizcede “to be” yardımcı fiillere denir ve normal fiiller gibi bunların da 1. 2. ve 3. halleri vardır.

To be 1. hali: am, is, are

To be 2. hali: was, were

To be 3. hali: been

Şayet şimdiki zamanda cümleler kuracaksak 1. hali olan am, is, are kullanılır. Peki, hangi öznelerde “am”, “is” ya da “are” kullanılacak? Aşağıda anlatılan cümle kuruluşlarında cevabı görebilirsiniz.

Am Is Are Konu Anlatımı Genel anlamda “to be” yardımcı fiili; herhangi bir durum, statü, konum veya zamanı ifade etmek için kullanılır.

Yardımcı Fiil Kullanımı: Olumlu cümlelerde yardımcı fiil (am/is/are) özneden hemen sonra gelir. Olumsuz cümlelerde yardımcı fiilden hemen sonra “not” eki gelir. Soru cümlelerinde ise önce soru kelimesi (varsa), ardından yardımcı fiil ve hemen sonrasında özne gelir.

Am Is Are Olumlu Cümleler Hangi öznelerde hangi yardımcı fiil kullanılacak işte cevabı…

Olumlu Cümleler: Özne + yardımcı fiil (am/is/are) + nesne + zaman

“TO BE” etrafımızdaki nesneleri nitelemek, özelliklerini, yerlerini ve konumlarını belirtmek istediğimizde kullanacağımız temel fiildir. İngilizce bir cümle kurarken her zaman bir yükleme ihtiyaç duyulur. İçinde yüklem bulunmayan hiçbir yapı cümle olamaz.


“Ayşe şişmandır” veya “Fatma güzeldir” gibi cümlelerde ilk bakışta bir yüklem görülemez. Bunlar Türkçe dilbilgisinde isim ve sıfat fiillerdir. Oysa İngilizce’de isim ve sıfat fiil diye yapılar yoktur.İşte isim ve sıfat cümleleri kurarken bu boşluğu biz olmak (to be) fiili ile kapatırız.

Kısaca TO BE yani olmak fiili ya bir nesneyi yada nesneyi niteleyen sıfatı belirtir. İçinde ( dır-dir ) anlamı saklamaktadır.

To be cümleleri kesinlikle eylem cümlesi değildirler.İçinde hareket,ivme içeren hiçbir yapıyı anlatamazlar (gitmek,koşmak,gelmek….)

► To be + sıfat

Kerem is handsome (Kerem yakışıklıdır)

► To be + isim

Ebru is a teacher (Ebru bir öğretmendir)

► To be + fiil kesinlikle olmaz


Şimdi de TO BE yardımcı fiillerinin zamirlere göre dağılımını bir tabloda inceleyelim.

ingilizce zamirler-to be

Normal Yazılış Kısaltma    
I am (Ben) I’m
You are (Sen) You’re
He is (O, erkek) He’s
She is (O, kadın) She’s
It is (O, cansız, hayvan) It’s
We are (Biz) We’re
They are (Onlar) They’re

 

EXAMPLES (ÖRNEK CÜMLELER)

She is my sister (O benim kız kardeşim)

His shoes are dirty  (Ayakkabıları kirli)

Kerem is tired  (Kerem yorgun)

Shops are closed (Mağazalar kapalı)

Ebru is at home (Ebru evde)

I am 25 years old (Ben 25 yaşındayım)

The movie is wonderful  (Film harika)

Ebru’s eyes are green (Ebru’nun gözleri yeşil)

It is Ebru’s bag  (O Ebru’nun çantası)

They are in the kitchen (Onlar mutfaktalar)

QUESTIONS AND NEGATIVES (OLUMSUZ VE SORU CÜMLELERİ)

“am-is-are” yardımcı fiiliyle yapılan cümleleri soru haline getirmek için sadece yardımcı fiil cümlenin başına getirilir. Olumsuz yaparken ise yardımcı fiilden sonra ‘not’ getirilir. Bu kalıp İngilizce’nin bütün zamanlarında aynıdır.

QUESTIONS (SORU CÜMLELERİ)

am I…….?
are  you…….?

is he…….?

is she…….?

is it…….?

are we…….?

are they…….?

EXAMPLES (ÖRNEK CÜMLELER)

Is she my daugther? (O benim kız çocuğum mu?)

Are his shoes dirty? (Ayakkabıları kirli mi?)

Is Kerem tired? (Kerem yorgun mu?)

Are shops closed? (Mağazalar kapalı mı?)

Is Ebru at home? (Ebru evde mi?)

NEGATIVES (OLUMSUZ CÜMLELER)

“am-is-are” yardımcı fiiliyle yapılan cümleleri olumsuz yapmak için yardımcı fiilden sonra “not” kullanılır.

I am not

You are not (aren’t)

He is not (He isn’t)

She is not (She isn’t)

It is not (It isn’t)

We are not (aren’t)

They are not (aren’t)

EXAMPLES (ÖRNEK CÜMLELER)

She isn’t my daughter. (O benim kız çocuğum değildir.)

His shoes aren’t dirty. (Ayakkabıları kirli değildir.)

Kerem isn’t tired. (Kerem yorgun değildir.)

Shops aren’t closed. (Dükkanlar kapalı değildir.)

Ebru isn’t at home. (Ebru evde değildir.)

Bu gönderiyi paylaş