Blog

İngiliz Alfabesi – İngilizce harfler ve okunuşu

İngiliz Alfabesi  (21 sessiz , 5 sesli ) olmak üzere 26 harften oluşur, İngiliz alfabesindeki harflerin okunuşları Türkçeye benzer.

İngilizcede harflerin okunuşları “C” harfi; önünde “e,i,y” harfleri varken “s” gibi okunur. Örnek: City (siti), mercy (mösi), cent (sent) gibi. ”C” harfi, önünde ”a,o,u” harfleri varken genelde ”k” gibi okunur. Örnek: cat (ket), cold (kold), cup (kap) gibi. “G” harfi, önünde “e,i,y” harfleri varsa “c” şeklinde okunur. Örnek: page (peyc), energy (enıci), gentlemen (centılmın) gibi. “J” harfi, daima “c” olarak okunur. Örnek: jam (cem), july (culay), just (cast) gibi. “Y” harfi, kelime sonlarında “i” gibi okunur. Örnek: Agony (egıni), treaty (trıti), salty (solti) gibi. “S” harfi, iki ünlü arasında yer alan kelimelerde “z” gibi okunur. Örnek: Nose(nouz) , Noise(nuiz) , Result(rizolt)gibi. “SCH” harfleri, “sk” olarak okunur. Örnek: Scheme(skim) , Schedule(skecul) gibi okunur. “Kn” ile başlayan kelimelerde “k” harfi okunmaz. Örnek: knife (nayf), knee (nii), knight (nayt), knock (nak) gibi. “Ho” ile başlayan kelimelerde “h” harfi okunmaz. Örnek: honour(anır) , hour(awır) gibi. “Wr” ile başlayan kelimelerde “w” harfi okunmaz. Örnek: write(rayt) , wrong(rong) , wrist(rist) gibi.

Alfabedeki Çift sesli harfler Çift sesliler  Okunuşu  Örnek kelimeler  ai  êy nail (nêyl) , maid (mêyd), fail (fêyl)  au  ô daughter (dôtır), because (bikôz), August (ôgıst)  ea  i:ı / i: ear (iır), easy (i:ızi) / tea (ti:), seat (si:t), easy (i:zy)   ee  î: tree (trî:), see (sî:),Free (frî:)  ew  yu new (niyu), few (fiyu), nephew (nifyu)  ie i:ı / i: field (fi:ıld), shield (shi:ıld)  / (niece (nîs), piece (pîs)  oa  oo coat (koot), soap (soop), board (boord)  oe  u / ou: shoe (şuu) / toe (tou:)  oo  uu book (buuk), foot (fuut)  ou  au mouse (maus), house (haus), out (aut)  ow  ô low (lô), window (vindô) Çift seslilerde istisnalar “u” olarak okunan “oo”, bazen “ô” olarak okunur. örnek: floor (flôr), door (dôr) “u” olarak okunan “oo”, bazen de “a” olarak okunur. örnek: blood (blad) “ô” olarak okunan “ow”, bazen “au” olarak okunur. örnek: how (hau), flower (flauvır), now (nau), down (dauvn)

Bu gönderiyi paylaş